𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐓𝐍 𝟏𝟎𝟓𝐦𝟐 | 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 & 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠

07 Tháng Năm, 2024

Công năng : Khách bếp , 2 phòng ngủ ,phòng giải trí, khu giặt đồ.
————————————–
𝐌𝐀𝐏 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 – 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 & 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧
Add: Tòa Constrexim 8 – C7 Thanh Xuân – Hà Nội (Ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến)
Phone: 0903.421.591 – 08.591.66888
Đánh giá bài viết
Báo giá